[mpc_divider preset=“mpc_preset_12″ content_type=“title“ content_padding_divider=“true“ content_padding_css=“padding-top:0px;padding-right:10px;padding-bottom:0px;padding-left:10px;“ font_preset=“mpc_preset_1″ font_color=“#222222″ font_size=“28″ font_line_height=“1″ font_transform=“uppercase“ font_align=“center“ title=“Dôvody, prečo si nechať zasielať faktúry elektronicky“ icon_type=“character“ icon_character=“P“ icon_color=“#98c96a“ icon_size=“30″ lines_color=“#4e6075″]
[mpc_icon_list preset=“mpc_preset_1″ mpc_icon__transition=“fade“ mpc_icon__icon=“fa fa-check“ mpc_icon__icon_color=“#555555″ mpc_icon__icon_size=“16″ mpc_icon__border_divider=“true“ mpc_icon__border_css=“border-radius:4px;“ mpc_icon__padding_css=“padding:4px;“ mpc_icon__margin_divider=“true“ mpc_icon__margin_css=“margin-right:7px;“ mpc_icon__hover_icon_color=“#ffffff“ mpc_icon__hover_background_color=“#2fbf18″ mpc_icon__hover_border_divider=“true“ mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=“true“ mpc_icon__mpc_tooltip__border_css=“border-color:undefined;border-style:undefined;“ mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=“true“ font_preset=“mpc_preset_57″ font_color=“#555555″ font_size=“16″ padding_divider=“true“ padding_css=“padding-top:10px;padding-bottom:10px;“ list=“%5B%7B%22title%22%3A%22Spolo%C4%8Dne%20chr%C3%A1nime%20%C5%BEivotn%C3%A9%20prostredie%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Modern%C3%BD%20sp%C3%B4sob%20doru%C4%8Dovania%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Zni%C5%BEuje%20sa%20doba%20%C4%8Dakania%20na%20fakt%C3%BAru%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Zv%C3%BD%C5%A1enie%20preh%C4%BEadu%20a%20dostupnosti%20fakt%C3%BAr%20(menej%20h%C4%BEadania%20v%20%C5%A1an%C3%B3noch)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22R%C3%BDchlej%C5%A1ie%20a%20bezpe%C4%8Dnej%C5%A1ie%20doru%C4%8Denie%20(priamo%20na%20Va%C5%A1e%20ekonomick%C3%A9%20oddelenie)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22V%20pr%C3%ADpade%20chyby%20je%20%C4%BEahk%C3%A9%20ju%20opravi%C5%A5%20a%20odosla%C5%A5%20znovu%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Eliminuje%20sa%20riziko%20straty%20fakt%C3%BAry%20z%20d%C3%B4vodu%20zlyhania%20po%C5%A1ty%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D“ list_padding_divider=“true“ list_padding_css=“padding-top:3px;padding-bottom:3px;“]

Je tu aj rýchlejšia možnosť pružnej spätnej väzby, zrýchlenie spolupráce, rýchlosť dodania faktúry, ktorá sa považuje za plnohodnotný daňový doklad.

Elektronická FAKTÚRA je ekologická, bezpečná a prehľadná. Je to plnohodnotný daňový doklad.

[mpc_icon_column preset=“mpc_preset_51″ layout=“style_2″ background_color=“#02c2d9″ padding_css=“padding:30px;“ title_font_preset=“mpc_preset_20″ title_font_color=“#f7f7f7″ title_font_size=“20″ title_font_transform=“uppercase“ title_font_align=“center“ title=“EKOLOGICKOSŤ“ title_margin_divider=“true“ title_margin_css=“margin-top:30px;“ content_font_preset=“mpc_preset_44″ content_font_color=“#ffffff“ content_font_size=“16″ content_font_line_height=“1.5″ content_font_align=“center“ hover_background_color=“#f7f7f7″ hover_title_color=“#555555″ hover_content_color=“#888888″ mpc_icon__transition=“fade“ mpc_icon__icon_type=“image“ mpc_icon__icon_image=“18289″ mpc_icon__background_color=“#ffffff“ mpc_icon__border_css=“border-width:2px;border-color:#02c2d9;border-style:solid;border-radius:60px;“ mpc_icon__padding_css=“padding:20px;“ mpc_icon__margin_divider=“true“ mpc_icon__margin_css=“margin-bottom:-10px;margin-left:0px;“ mpc_icon__hover_icon_type=“image“ mpc_icon__hover_icon_image=“18327″ mpc_icon__hover_background_color=“#02c2d9″ mpc_icon__hover_border_css=“border-width:2px;border-color:#02c2d9;border-style:solid;border-radius:60px;“ mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=“true“ mpc_icon__mpc_tooltip__border_css=“border-color:undefined;border-style:undefined;“ mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=“true“ mpc_divider__width=“10″ mpc_divider__lines_color=“#e0e0e0″ mpc_divider__lines_weight=“2″]

Elektronická faktúra šetrí životné prostredie. Pri distribúcii faktúr elektronickou cestou nie je použitý papier, nie je míňaná elektrická energia, nie je potrebné auto na jej presun a distribúciu poštou.

[/mpc_icon_column]

[mpc_icon_column preset=“mpc_preset_51″ layout=“style_2″ background_color=“#008cad“ padding_css=“padding:30px;“ title_font_preset=“mpc_preset_20″ title_font_color=“#f7f7f7″ title_font_size=“20″ title_font_transform=“uppercase“ title_font_align=“center“ title=“Pohodlie“ title_margin_divider=“true“ title_margin_css=“margin-top:30px;“ content_font_preset=“mpc_preset_44″ content_font_color=“#ffffff“ content_font_size=“16″ content_font_line_height=“1.5″ content_font_align=“center“ hover_background_color=“#f7f7f7″ hover_title_color=“#555555″ hover_content_color=“#888888″ mpc_icon__transition=“fade“ mpc_icon__icon_type=“image“ mpc_icon__icon_image=“18330″ mpc_icon__background_color=“#ffffff“ mpc_icon__border_css=“border-width:2px;border-color:#008cad;border-style:solid;border-radius:60px;“ mpc_icon__padding_css=“padding:20px;“ mpc_icon__margin_divider=“true“ mpc_icon__margin_css=“margin-bottom:-10px;margin-left:0px;“ mpc_icon__hover_icon_type=“image“ mpc_icon__hover_icon_image=“18329″ mpc_icon__hover_background_color=“#008cad“ mpc_icon__hover_border_css=“border-width:2px;border-color:#008cad;border-style:solid;border-radius:60px;“ mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=“true“ mpc_icon__mpc_tooltip__border_css=“border-color:undefined;border-style:undefined;“ mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=“true“ mpc_divider__width=“10″ mpc_divider__lines_color=“#e0e0e0″ mpc_divider__lines_weight=“2″]

Ak máte prístup na internet, všetky transakcie súvisiace s faktúrou zvládnete niekoľkými klikmi z pohodlia domova.

[/mpc_icon_column]

[mpc_icon_column preset=“mpc_preset_51″ layout=“style_2″ background_color=“#016394″ padding_css=“padding:30px;“ title_font_preset=“mpc_preset_20″ title_font_color=“#f7f7f7″ title_font_size=“20″ title_font_transform=“uppercase“ title_font_align=“center“ title=“Šetrenie času a peňazí“ title_margin_divider=“true“ title_margin_css=“margin-top:30px;“ content_font_preset=“mpc_preset_44″ content_font_color=“#ffffff“ content_font_size=“16″ content_font_line_height=“1.5″ content_font_align=“center“ hover_background_color=“#f7f7f7″ hover_title_color=“#555555″ hover_content_color=“#888888″ mpc_icon__transition=“fade“ mpc_icon__icon_type=“image“ mpc_icon__icon_image=“18332″ mpc_icon__background_color=“#ffffff“ mpc_icon__border_css=“border-width:2px;border-color:#016394;border-style:solid;border-radius:60px;“ mpc_icon__padding_css=“padding:20px;“ mpc_icon__margin_divider=“true“ mpc_icon__margin_css=“margin-bottom:-10px;margin-left:0px;“ mpc_icon__hover_icon_type=“image“ mpc_icon__hover_icon_image=“18333″ mpc_icon__hover_background_color=“#016394″ mpc_icon__hover_border_css=“border-width:2px;border-color:#016394;border-style:solid;border-radius:60px;“ mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=“true“ mpc_icon__mpc_tooltip__border_css=“border-color:undefined;border-style:undefined;“ mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=“true“ mpc_divider__width=“10″ mpc_divider__lines_color=“#e0e0e0″ mpc_divider__lines_weight=“2″]Ak nemáte radi postávanie v radoch na pošte či v banke, ušetríte svoj voľný čas a v neposlednom rade aj finančné prostriedky.[/mpc_icon_column]
[mpc_icon_column preset=“mpc_preset_51″ layout=“style_2″ background_color=“#023d75″ padding_css=“padding:30px;“ title_font_preset=“mpc_preset_20″ title_font_color=“#f7f7f7″ title_font_size=“20″ title_font_transform=“uppercase“ title_font_align=“center“ title=“Možnosť tlače“ title_margin_divider=“true“ title_margin_css=“margin-top:30px;“ content_font_preset=“mpc_preset_44″ content_font_color=“#ffffff“ content_font_size=“16″ content_font_line_height=“1.5″ content_font_align=“center“ hover_background_color=“#f7f7f7″ hover_title_color=“#555555″ hover_content_color=“#888888″ mpc_icon__transition=“fade“ mpc_icon__icon_type=“image“ mpc_icon__icon_image=“18337″ mpc_icon__background_color=“#ffffff“ mpc_icon__border_css=“border-width:2px;border-color:#023d75;border-style:solid;border-radius:60px;“ mpc_icon__padding_css=“padding:20px;“ mpc_icon__margin_divider=“true“ mpc_icon__margin_css=“margin-bottom:-10px;margin-left:0px;“ mpc_icon__hover_icon_type=“image“ mpc_icon__hover_icon_image=“18336″ mpc_icon__hover_background_color=“#023d75″ mpc_icon__hover_border_css=“border-width:2px;border-color:#023d75;border-style:solid;border-radius:60px;“ mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=“true“ mpc_icon__mpc_tooltip__border_css=“border-color:undefined;border-style:undefined;“ mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=“true“ mpc_divider__width=“10″ mpc_divider__lines_color=“#e0e0e0″ mpc_divider__lines_weight=“2″]Ak sa predsa len stane, že faktúru potrebujete v papierovej forme, môžete si ju kedykoľvek vytlačiť v ľubovoľnom počte.[/mpc_icon_column]

Objednávkový formulár