NASTAVENIE IP ADRESY

Nastavenie IP adresy Windows XP

 1. Otvorte okno Sieťové pripojenia kliknutím na tlačidlo Štart, na položku Ovládací panel.
 2. Kliknutím otvorte pripojenie k Lokálnej sieti.
 3. Kliknite na tlačítko Vlastnosti.
 4. Vyberte Internet protokol (TCP/IP) (aby ste ho mohli vybrať, možno bude potrebné vo výbere súčastí prerolovať nižšie) a kliknite na tlačidlo Vlastnosti.
 5. Kliknite na položku Použiť túto adresu IP a potom do polí Adresa IP, Maska podsiete a Predvolená brána zadajte nastavenie adresy IP ktoré máte na zmluve o pripojení a servisnej činnosti v sekcii PRIDELENÉ ADRESY A NASTAVENIA.
 6. Kliknite na položku Použiť tieto adresy servera DNS a potom do pola Preferovaný server DNS a zadajte adresu primárneho servera DNS (DNS1). Alternatívny server DNS nevyplňujte.
 7. Ďalej už len potvrďte Ok

Nastavenie IP adresy Windows Vista

 1. Otvorte okno Sieťové pripojenia kliknutím na tlačidlo Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Sieť a Internet, na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie a potom na položku Spravovať sieťové pripojenia.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na pripojenie, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Vlastnosti. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
 3. Kliknite na kartu Sieť. V časti Toto pripojenie používa tieto položky kliknite na položku Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 4. Kliknite na položku Použiť túto adresu IP a potom do polí Adresa IP, Maska podsiete a Predvolená brána zadajte nastavenie adresy IP ktoré máte na zmluve o pripojení a servisnej činnosti v sekcii PRIDELENÉ ADRESY A NASTAVENIA.
 5. Kliknite na položku Použiť tieto adresy servera DNS a potom do pola Preferovaný server DNS a zadajte adresu primárneho servera DNS (DNS1). Alternatívny server DNS nevyplňujte.
 6. Ďalej už len potvrďte Ok

[sledovanitv/]

Nastavenie IP adresy Windows 7

 1. Otvorte okno Sieťové pripojenia kliknutím na tlačidlo Štart, na položku Ovládací panel, , ďalej na položku Sieť a Internet, na položku Centrum pre sieti a potom na položku Zmeniť nastavenia adaptéra
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na pripojenie, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Vlastnosti. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
 3. Kliknite na kartu Sieť. V časti Toto pripojenie používa tieto položky kliknite na položku Internet Protocol Version 4 (TCP/Ipv4) a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 4. Kliknite na položku Použiť túto adresu IP a potom do polí Adresa IP, Maska podsiete a Predvolená brána zadajte nastavenie adresy IP ktoré máte na zmluve o pripojení a servisnej činnosti v sekcii PRIDELENÉ ADRESY A NASTAVENIA.
 5. Kliknite na položku Použiť tieto adresy servera DNS a potom do pola Preferovaný server DNS a zadajte adresu primárneho servera DNS (DNS1). Alternatívny server DNS nevyplňujte.
 6. Ďalej už len potvrďte Ok

ČO JE TO IP ADRESA

IP adresa je logický číselný identifikátor fyzického sieťového rozhrania (sieťovej karty) daného uzla (najčastejšie počítača) v sieti, ktorý komunikuje s inými uzlami prostredníctvom protokolu IP (napríklad Internet).

IP adresa je (v protokole IP verzie 4) 32-bitové íslo, takže teoreticky existuje viac než 4 miliard možných adries*. Je nepraktické a nepohodlné pracovať s takto zapísaným číslom, preto sa 32 bitov IP adresy delí na štyri 8-bitové čísla (číslo v rozsahu 0-255), ktoré sa zapisujú v desiatkovej sústave oddelené bodkou, napríklad 192.168.0.1

IP adresa je buď priamo priradená nejakému sieťovému rozhraniu, alebo je prideľovaná dynamicky pomocou DHCP (Dynamic Host Control Protocol) servera, to znamená že sa prideľuje automaticky najčastejšie pomocou Routra. Nie je pravda, že každý počítač na svete má jedinečnú IP adresu. Je tomu tak len vtedy, ak má daný uzol priamy prístup na Internet.

* Napriek tomu pred pár rokmi začali odborníci upozorňovať, že rapídne zvyšovanie pripojených počítačov do Internetu spôsobuje, že počet IP adries, ktoré možno zaznamenať 4 číslami 0-255 (takmer 4,3 miliardy!), nebude na jednoznačnú identifikáciu uzlov stačiť. Preto sa pracuje na projekte IPv6 (IP verzia 6), kde sa 128-bitové adresy zaznamenávajú ôsmimi hexadecimálnymi číslami (t. j. číslami v šestnástkovej sústave, napr. 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334). Zavedenie protokolu IPv6 umožní adresovať až 2128 (t. j. cca 3,4 x 1038) adries.

ZISTENIE IP ADRESY

Zistenie IP adresy – Windows 95, 98

 1. Kliknite na štart (Windows okno)
 2. Spustiť / run (Ak ho priamo nevidíte postupujte: všetky programy -> príslušenstvo)
 3. Otvorí sa vám nové okno, zadajte „cmd
 4. Otvorí sa vám nové čierne okno, zadajte „ipconfig“ + enter
 5. Zobrazia sa Vám čísla a tam už nájdete IPv4 Address

Zistenie IP adresy – Windows 2000, XP, Vista, 7

 1. Kliknite na štart (Windows okno)
 2. Spustiť / run (Ak ho priamo nevidíte postupujte: všetky programy -> príslušenstvo)
 3. Otvorí sa vám nové okno, zadajte „cmd
 4. Otvorí sa vám nové čierne okno, zadajte „ipconfig/all“ + enter
 5. Zobrazia sa Vám čísla a tam už nájdete IPv4 Address

ZISTENIE MAC ADRESY

Zistenie MAC adresy – Windows 95, 98

 1. Kliknite na štart (Windows okno)
 2. Spustiť / run (Ak ho priamo nevidíte postupujte: všetky programy ->príslušenstvo)
 3. Otvorí sa vám nové okno, zadajte „cmd
 4. Otvorí sa vám nové čierne okno, zadajte „ipconfig/all“ + enter
 5. Zobrazia sa Vám čísla a tam už nájdete Physical Address

Zistenie MAC adresy – Windows 2000, XP, Vista, 7

 1. Kliknite na štart (Windows okno)
 2. Spustiť / run (Ak ho priamo nevidíte postupujte: všetky programy -> príslušenstvo)
 3. Otvorí sa vám nové okno, zadajte „cmd
 4. Otvorí sa vám nové čierne okno, zadajte „ipconfig/all“ + enter
 5. Zobrazia sa Vám čísla a tam už nájdete Physical Address