INTERNETOVÉ BALÍČKY PRE FIRMY

Vyberte si internetový balíček z našej ponuky, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám.

Každá nová zmluva získava mesiac od pripojenia internet ZADARMO.

Pri individuálnom paušáli je zriaďovací poplatok dohodou.

WIFI-M

Mesačný paušál


15 €


20 / 10 Mbps rýchlosť

Prvý mesiac od pripojenia ZADARMO

Cena za polročný paušál 84€

WIFI-L

Mesačný paušál


18 €


40 / 20 Mbps rýchlosť

Prvý mesiac od pripojenia ZADARMO

Cena za polročný paušál 102€

WIFI-XL

Mesačný paušál


21 €


60 / 30 Mbps rýchlosť

Prvý mesiac od pripojenia ZADARMO

Cena za polročný paušál 120€

WIFI-XXL

Mesačný paušál


30 €


100 / 50 Mbps rýchlosť

Prvý mesiac od pripojenia ZADARMO

Cena za polročný paušál 174€

WIFI-RAKETA

Mesačný paušál


35 €


300 / 150 Mbps rýchlosť

Prvý mesiac od pripojenia ZADARMO

WIFI router ZADARMO

Cena za polročný paušál 204€

Zriaďovací poplatok obsahuje kompletnú montáž a prvotné sieťové nastavenia (v prípade potreby nainštalovanie FREE antivírusového programu).

Zriadenie prípojky od objednania bude realizované max. do 7 pracovných dní.

Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Všetky programy sú bez FUP s dynamickou agregáciou.

LOKALITA KLAČNO + ROVEŇ + CENTRUM-RUŽOMBEROK

CITY-M

Mesačný paušál


11 €


100 / 100 Mbps rýchlosť

Prvý mesiac od pripojenia ZADARMO

Cena za polročný paušál 60€

CITY-L

Mesačný paušál


13 €


350 / 350 Mbps rýchlosť

Prvý mesiac od pripojenia ZADARMO

Cena za polročný paušál 78€

CITY-XL

Mesačný paušál


16 €


700 / 500 Mbps rýchlosť

Prvý mesiac od pripojenia ZADARMO

Cena za polročný paušál 96€

CITY-XXL

Mesačný paušál


23 €


1000 / 500 Mbps rýchlosť

Prvý mesiac od pripojenia ZADARMO

Cena za polročný paušál 138€

Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Všetky programy sú bez FUP s dynamickou agregáciou.

MAPA POKRYTIA