INTERNETOVÉ BALÍČKY PRE FIRMY

Vyberte si internetový balíček z našej ponuky, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám.

Každá nová zmluva získava mesiac od pripojenia internet ZADARMO.

Pri individuálnom paušáli je zriaďovací poplatok dohodou.

Pri štandardnom paušáli je zriaďovací poplatok pri WIFI prípojke 70 € pri 12 mesačnej viazanosti.

Pri štandardnom paušáli je zriaďovací poplatok pri WIFI prípojke 1 € pri 24 mesačnej viazanosti.

Pri štandardnom paušáli je zriaďovací poplatok pri WIFI prípojke 150 € bez viazanosti.

Pri paušáli WIFI-XXL + WIFI-RAKETA je zriaďovací poplatok 200 € pri 12 mesačnej viazanosti.

Pri paušáli WIFI-XXL + WIFI-RAKETA je zriaďovací poplatok 150 € pri 24 mesačnej viazanosti.

Pri paušáli WIFI-XXL + WIFI-RAKETA je zriaďovací poplatok 250 € bez viazanosti.


Zriaďovací poplatok obsahuje kompletnú montáž a prvotné sieťové nastavenia (v prípade potreby nainštalovanie FREE antivírusového programu).

Zriadenie prípojky od objednania bude realizované max. do 7 pracovných dní.

WIFI-M

Mesačný paušál


15 €


20 / 10 Mbps rýchlosť

Prvý mesiac od pripojenia ZADARMO

Cena za polročný paušál 84€

WIFI-L

Mesačný paušál


18 €


40 / 20 Mbps rýchlosť

Prvý mesiac od pripojenia ZADARMO

Cena za polročný paušál 102€

WIFI-XL

Mesačný paušál


21 €


60 / 30 Mbps rýchlosť

Prvý mesiac od pripojenia ZADARMO

Cena za polročný paušál 120€

WIFI-XXL

Mesačný paušál


30 €


100 / 50 Mbps rýchlosť

Prvý mesiac od pripojenia ZADARMO

Cena za polročný paušál 174€

WIFI-RAKETA

Mesačný paušál


35 €


300 / 50 Mbps rýchlosť

Prvý mesiac od pripojenia ZADARMO

WIFI router ZADARMO

Cena za polročný paušál 204€

Zriaďovací poplatok obsahuje kompletnú montáž a prvotné sieťové nastavenia (v prípade potreby nainštalovanie FREE antivírusového programu).

Zriadenie prípojky od objednania bude realizované max. do 7 pracovných dní.

Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Všetky programy sú bez FUP s dynamickou agregáciou.

LOKALITA KLAČNO + ROVEŇ + CENTRUM-RUŽOMBEROK

FTTB PRIPOJENIE pre domácnosť – dostupnosť len v niektorých lokalitách KLAČNO, CENTRUM MESTA, ROVEŇ ,

Zriaďovací poplatok je 40 € pri viazanosti 12 mesiacov. 

Zriaďovací poplatok je 1 € pri viazanosti 24 mesiacov. 

Zriaďovací poplatok je 100 € bez viazanosti.

Každá nová zmluva získava mesiac od pripojenia internet ZADARMO.

Dostupné pripojenie v našej optickej infraštruktúre.

CITY-M

Mesačný paušál


10 €


100 / 100 Mbps rýchlosť

Prvý mesiac od pripojenia ZADARMO

Cena za polročný paušál 60€

CITY-L

Mesačný paušál


13 €


350 / 350 Mbps rýchlosť

Prvý mesiac od pripojenia ZADARMO

Cena za polročný paušál 78€

CITY-XL

Mesačný paušál


16 €


700 / 500 Mbps rýchlosť

Prvý mesiac od pripojenia ZADARMO

Cena za polročný paušál 96€

CITY-XXL

Mesačný paušál


23 €


1000 / 500 Mbps rýchlosť

Prvý mesiac od pripojenia ZADARMO

Cena za polročný paušál 138€

Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Všetky programy sú bez FUP s dynamickou agregáciou.

MAPA POKRYTIA